Varmepumper

Noe av det fine med varmepumper er at jo lengre fyringsesong du har, dess mer gunstig investering. Undersøkelser utført av Enova tilsier at ca 60% av energiforbruker i en gjennomsnittlig bolig, er knyttet direkte til oppvarming. Moderne luft – luft varmepumper benytter kun 1/6 av energien, for å oppnå tilnærmet lik varmeeffekt, sammenliknet med konvensjonell el-fyring (panelovn).

Varmepumpen blir som en automat du aldri taper på. Når gradestoken viser rundt null, putter du på ei krone og vinner seks i form av varme. Er utetempraturen -35 vinner du ca 4 kroner med helt nye varmepumper.

Screen-Shot-2017-10-06-at-4.52.09-PM